ای تنها بهانه

سارا.ظ
برای گریه های بی بهانه ام
نگار من تو بهترین بهانه ای
برای ذکر روزهای عاشقی
پر از هزار قصه و ترانه ای
در این سیاهی شب بلند عمر
امید صبحگاه جاودانه ای
تو خواب دلنشین هر شبم نئی
تو های های گریه ی شبانه ای
چه ساده پا به قلب من گذاشتی
تو مثل قصه های عاشقا نه ای
من آتشم شرار عشق و مستیم
تو آیهای سرد و بیکرانه ای
زمانه تیره است و این میانه تو
امید قلب من در این زمانه ای
قسم به نام آشیانه مان نرو
بمان کنار من که نور خانه ای

/ 0 نظر / 5 بازدید