برفدانه ها ( ۲ )

5
به دهان صدف شدم
تا مروارید شوم
تا به گوشت آویزان شوم
تا ترانه دوست داشتن را
در گوشت زمزمه کنم

6
ترکیب رنگ زرد زمین
و آبی آسمان
سبز بهار می شود

7
چرا رهایم نمی کنی
تا بخوابم
بر بالشی از ابر

8
دیدی چگونه گاز می زد
دختر گل فروش به لقمه نان
کنار خیابان
انگتر تمام زندگيش بود

جواد شریفیان

/ 0 نظر / 5 بازدید