دل من از گر یه پُره


Image Hosted at ImageHosting.us

از دست تو نيست دل من از گر یه پُره
مثل تو طاقت نداره واسه تو هر دم ميباره
ديگه اشك اي من طاقت موندن ندارن
نباشي بي تو باز ميميرن و ميريزن
بي تو هر دم ميبارن تو تموم دنيامي
تو تموم حرفامي تو همه لحظه گرم عاشق بودني
تو تموم دنيامي
تو تموم حرفامي تو همه لحظه گرم عاشق بودني
يك ستاره داره چشمك ميزنه از آسمون
داره دلمو مي بره مي بره بي نام و نشون
اون ستاره همون چشماي توي تو آسمون
داره پر پر ميزنه دلم واسه اون
تو تموم دنيامي
تو تموم حرفامي تو همه لحظه گرم عاشق بودني

/ 0 نظر / 6 بازدید