لحظه ناب

توی خلوت سیاه
خالی بودن حضورت
توی زم حریر درد
دوری از حرم نفسهات
می خونه جغدک شومی
از غروب دلخوشی ها
از صدای خسته من
از ردای سرخ دریا
همه جا تیره و تاره
نبض دل لحظه شماره
واسه دیدن مهتاب
واسه شرم اون نگاهت
آخر خط رسیدن
قفس تنگ خیاله
به تو پر کشیدن از من
خود اون لحظه ناب

محسن شکری

/ 0 نظر / 7 بازدید