با او که رفت

با او که رفت، رفت دلم مال من که نیست
این قصه عشق قصه امسال من که نیست
من بی دلم، این دل که مال توست
دل دل نکن، بزن زمین، مال من که نیست
ای ابر به هر چه قسم خوردنی است قسم
حال تو سیاه تر از حال من که نیست
آری خلاصه بگویم که روی شاد
با هرکه هست، با من و امثال من که نیست

الهام ایمانی

/ 0 نظر / 5 بازدید