وقت ندارم !!!

...... میام بعدا ویرایش میکنم و مینویسم

وقت امتحانات رسیده و من در هجوم این همه مشکلات و حجم درس های نخونده باید مهمون داری کنم !

آخه اخر ترمی چه وقت مسافرت آمدنتون بود !

شدیدا استرس دارم !

امثال هیج کس تولدم تبریک نگفت وری وری وری انگری برد هستم !!!‌ اون قناری زده که ابرو هاش پره و تو مغزش رفته!

ایییییییییه نزدیکه که منفجر شم! خخخ

تنها دستاوردم اینه که 32 سالم شده ! مرسی که هستم ( خود امید واری )

شمام موقع امتحانات عاشق میشید الکی یا فقط من اینجوریم ؟ ! الکی احساس عشق دارم ااونم نمیدونم به کی !

خدایا شفا عنایت بفرما ! این اخر ترمی هم ختم بخیر بشه ! خیلی هم میخوابم !!!

مغزم هنگه !


+ راستی یک عده هم هستن از بس بیکار و توهمی هستن سرنوشت زندگی دیگران (‌ اتفاق هایی که مینویسم )‌ برای خودشون داستان میسازن و داخل وبلاگشون مینویسن صرفا چون چیزی برای نوشتن داشته باشن

خدا اینارو هم شفا بده !!!!!!

/ 0 نظر / 27 بازدید