تفسير تو ۲

مثل اون موج سفيدی که با ساحل مونده گاره
تو همون شعری که هميشه تو کتابا برقراره

پر حسی واسه چشمات پر حرفی واسه لبهات
تو دقيقا خود عشقی که تو خاطر یادگاره

تو مثل شبنم و شقايق کوکب و رازقی هستی
تو همون بنده خوبی که به هر چيز راضی هستی

تو خودت ساده و پاکی مثل ياسهای تو باغچه
تو بزرگی مثل ديوان که نشسته لب طاقچه

مثل يک زندگی هستی مثل دنيا مثل تقدير
مثل زيبائی جنت که کسی نديده تصوير

ديدن تو مثل ديدن ستارست
رفتن تو مثل داشتن يه بهانست

بيا با من همنشين باش
که موندنت يه ترانست

۱/آگوست/۲۰۰۶

دلارام نژاد
/ 0 نظر / 8 بازدید