چاره چيست؟

من دعا مي‌كنم لحظه‌ي ديدنش زودتر برسه
من به فكر فرداهام
من به اميد زيبايي‌هام
من مي‌ترسم از بدي‌هام
من به ياد لحظه‌هام
من به دنبال عشق‌هام
من گرفتار رسيدن به خوبي‌هام

شايد خستگي رفتن و رفتن
در تنم تبلور يافته، ولي
ياد لحظه‌ي رسيدن مرا مست مي‌كند
مرا به فراموشي خستگي‌ها دچار مي‌كند
چاره چيست براي تو
براي من
مي‌رسيم آخر
من و تو
به پايان

۲۱/۱۱/۸۳

بياييد هميشه حق زيبايی ها را نگه داريم و به ترانه سرا احترام بگذاريم.
 محمد
/ 0 نظر / 5 بازدید