نغمه داودی

رضا آشفته

تشنه نمی شود جانت به حراج گذار
جان تو نه رنگین ترین جان هاست
و نه بی رنگ ترین
نغمه ی داوودی است
سر به آسمان می برد
چوبه ی دار را نگو
بلبل سرمست کجاست ؟
کوچه به کوچه
نغمه به نغمه
داوودی می پراکنند
زرد و بنفش
خاک برادر کجاست ؟

/ 0 نظر / 5 بازدید