بی قرار

حرف تو که میشود
من چقدر ناشیانه ادعای بی تفاوتی می کنم
نه نمی دانی...!!
هیچکس نمی داند...
پشت این چهره آرم در دلم چه می گذرد...
نمی دانی...
کسی نمی داند...
این آرامش ظاهر و این دل نا آرام،
چقدر خسته ام میکند...!!! 

 

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید