مرگ

اندیشه ی من
همه اش تنهاییست
در دلم
بغض سنگینی هست
هرنفس بی تابم
شعله ی شمع
دوری ام از تو
قصه ی تلخ من است
روزها از پی هم می آیند
اشک چشمانم
هر زمان جاریست
این نوشته ها
بهر گور من
قصه یه فانی است

حمید رضا.ظ

/ 0 نظر / 5 بازدید