چشم به راه

ما را دل سربه راه می بایدونیست
چشمان پر از نگاه می بایدو نیست
در ظلـمـت یلدایی این شـهر خمـوش
روشندلی از پگاه می باید و نیست
در خرمن این عمر پراز رنج وفریب
یک شعله ز اشتباه می باید ونیست
جز بیهُده دل سوخـتن دشمـن و دوسـت
تأثیر دگر ز آه می باید و نیـست
در محضر او ،که بار عشق است گناه
یک عاشق بی گناه می باید و نیست
تاچند به خواب غفلتی " نیلوفر "
چشمان تورا به راه می بایدونیست
.
نیلوفر ملا حسینی

/ 0 نظر / 5 بازدید