کارت ملی هوشمند !

دل ساده گانیم !

کارت ملی هوشمند و شناسنامه جدید گرفتم !

عکس ‌چهره بامزه ای داشتیم زمان قدیم

یکی از مزایاش اینه که حداقل چهره  زمان قدیم و نداریم !

میفهمید که چی منظورمه دیگه !!!

از مجهولات فکریم اینه  اخه اون برادر یا خواهر روستایی کارت ملی هوشمند میخواد چیکار ؟

که قراره اجباری بشه ! این همه هزینه میکنی که نهایتا تمام اطلاعات هویتیت و راحت در اختیار یک سامانه قرار بدی که چی بشه حالا شاید ما که در شهر زندگی میکنیم برامون در انجام امور اداری به صرفه باشه ولی اون روستایی محترم اخه کارت ملی هوشمند بگیره بهش افتخار کنه ؟ ! اثر انگشت بده ! که چی بشه ؟ چرا باید تمام موارد زندگی خصوصیت در اختیار قرار داده بشه ! واقعا داریم به سمتی میریم که باید تمام کارهایی که قراره انجام بدی کنترل شده باشه !

نمی خوام  تعصبی به این قضیه نگاه کنم اما تمام موارد اطلاعاتی زندگیت رو در اختیار یک سامانه قرار میدی از جمله اثر انگشت الان که فکر میکنم میبینم دل ساده گانیم بخدا !

بازم نمی خوام تخیلاتی فکر کنم ولی هر جور به این قضیه فکر میکنم یک مورد خاصی پشت این پروسه هست ! در حد کشور جهان اولی عمل میکنیم اما .... !!! !

/ 0 نظر / 66 بازدید