برفدانه ها (۳)

9
رستم شاهنامه را می ماند
سایه نمکدان
بر دیوار

10
رنگ آبی شعله
هوای اطاق را
خنک می کند

11
سایه به دیوار
نقش بال پر پرواز پرنده ای شده

12
شیر را ببند
صدای شرشر آب
احساس گریه به من می دهد

جواد شریفیان

/ 0 نظر / 5 بازدید