گذشتی از کنار من

قسم به آب دريا
قسم به ماه شبها
قسم به هر چی خوبی
تو زندگيم تو بودی

قسم به نام مريم
به پاکی يه شبنم
می‌خوام بگم بمونی
از عشق برام بخونی

قسم به نام زهرا
گل سرخی تو صحرا
نگو می‌ری زپيشم
بهم نگو که کيشم

بهم نگو شکستم
پنجره‌ها رو بستم
بهم نگو غمينم
بخوای نخوای همينم

يه روز دل به تو بستم
هميشه باهات هستم
اما عهدو شکوندی
خوشبختيم و تو روندی

رفتی و رفتی با يکی
با خود گفتی پس اون چی؟

از اون پس من بمردم
از بس که غصه خوردم
گدای عاشقی شدم
مرده ناطقی شدم
..............
گذشتی از کنار من
یادت نیومد نام من

دریا مهربان ( مریم )
/ 0 نظر / 5 بازدید