ترانه ساحل-خواننده:مهران احراری-آلبوم چی شد اون روزا

عکس دریا

[مهران]

نگاه کن یه مرد تنها
[همخوانان]
روی ماسه های ساحل
[مهران]
با سر انگشتای خسته ش
[همخوانان]
می کشه عکس دو تا دل
[همخوانان]
نگاه کن یه مرد تنها
[مهران]
روی ماسه های ساحل
[همخوانان]
با سر انگشتای خسته ش
[مهران]
می کشه عکس دو تا دل
زیر هر دل می نویسه
یکی لیلی یکی مجنون
خدا می دونه که چشماش
چشمه ی اشک و دلش خون
قایق و تورت رو بردار دوباره مرد بلم رون
عاشق موجه و دریا اون دو تا چشمای گریون
می دونم قلب شکستت واسه اون که رفته تنگه
واسه آدمای عاشق همیشه دنیا قشنگه
نزارین آبی دریا بشه رنگ نا امیدی
شاید اون که رفته برگشت آخه فردا رو چه دیدی
[مهران]
نگاه کن یه مرد تنها
[همخوانان]
روی ماسه های ساحل
[مهران]
با سر انگشتای خسته ش
[همخوانان]
می کشه عکس دو تا دل
[همخوانان]
نگاه کن یه مرد تنها
[مهران]
روی ماسه های ساحل
[همخوانان]
با سر انگشتای خسته ش
[مهران]
می کشه عکس دو تا دل
زیر هر دل می نویسه
یکی لیلی یکی مجنون
خدا می دونه که چشماش
چشمه ی اشک و دلش خون
قایق و تورت رو بردار دوباره مرد بلم رون
عاشق موجه و دریا اون دو تا چشمای گریون
می دونم قلب شکستت واسه اون که رفته تنگه
واسه آدمای عاشق همیشه دنیا قشنگه
نزاریم آبی دریا بشه رنگ نا امیدی
شاید اون که رفته برگشت آخه فردا رو چه دیدی

اگه تنها و غریبی
اگه دلتنگی و خسته
دل دریاییتو حتی
اگه موج غم شکسته
غم و جا بذار تو ساحل
دلتو بزن به دریا
می شه دنیا مثه زندون
واسه آدمای تنها

/ 0 نظر / 10 بازدید