مطرب

بزن مطرب

بزن مضراب ناخن

بر تن این سیم خسته

بزن تا آه درد او

به پا خیزد

رسد بر گوش هر عاشق

که از هجران و دوری گشته دل خسته

بزن از گوشه عشاق

بزن از دشتی و ماهور

بزن از اصفهان و چار پنجگاه

بزن ازشعر بزن از شور

بزن مطرب

بزن مطرب

پیمان بهتاش

/ 0 نظر / 27 بازدید