نامه اى براى تو

وصال اوج آرزوی عاشق است
اما خیلی ها بر این اعتقادند که نقطه اوج نقطه اغاز سقوط است و زوال.
اما شاید خیلی ها ندانند تو ماورای این قوانین هستی.
وصال تو شروع هستی وجود من است.
من در تو غرق خواهم شد و تا ابد عاشق خواهم ماند.
من ان پیرمرد فیزیکدان را در رد فرضیه نقطه اوج با عشق به تو در جا میخکوب خواهم کرد.
تا بداند هیچ چیز قطعیت ندارد جز عشق من به تو.

ارسال از محمد نظریان پور

/ 0 نظر / 5 بازدید