سیب سرخ

تا در این خلوت تو را یاد می کنم
به دیدارم بیا
سیب سرخی در انتظار تو
چرا دریغ ؟
وقتی فرزانگی راه حل است
پاورچین پاورچین نگاهت را دریغ مکن
اینجا زیارتگاه رهروان است
آ ویزان نخی از سیب
پاندول بی ریا
درخت مجنون
کلاغ بازیگوش
من پوست می کنم سهم خود را از این میوه ی ممنوعه
هلاکت پاییز
پلیس خدا ریسه می رود از راستی همه چیز
و من چشم نمی پوشم از ورد گویی
ه...و...ه...و...ه....و
رقص باد و آیینه
راز و نیاز آب
سیب انتظار
گام های من
رو به نیستی
آ واز تو از دور
 من می آ یم تا زیر پا سیب را له کنم

رضا آشفته

/ 0 نظر / 6 بازدید