سفر بخیر عزیزدل

سفر بخیر عزیزدل

پشت سر رو نگاه نکن

تا نبینی که میشکنم

برو سفر بخیر عزیز ,  یار همیشگیت  منم

پشت سر رو نگاه نکن

دیدنی نیست گر یه  من

وقت خداحافظیمون ,  یک حرف آفتابی بزن

سفر بخیر عزیز دل

گردنه  پر خطره

ببین که از حق حق من شونه واژه ها کمه

بگو همیشه با منی

تا اخرین فصل سفر

بگو  , بگو تا خون نشه این دل زار و  در به در

سفر بخیر عزیز دل

بگو همیشه با منی

سفر بخیر

برای برگشتن تو باید کدوم شعر رو سرود باید کدوم ترانه رو از کف لحظه ها ربود

باید کدوم قصیده رو به دست قاصدک سپرد

باید که از تو آسمون چند تا ستاره رو شمرد

سفر بخیر عزیز دل

بگو همیشه با منی

بگو همیشه با منی تا آخرین ثبت صدا بگو تا این ترانه رو پر کنم از خاطره ها

/ 0 نظر / 5 بازدید