نروی از ياد

نروی از یادم.حتی ان هنگام که با خاک امیخته شوم. گل سرخی شوم از خاک سر برارم و تو را فریاد زنم انگاست که پرپر شوم. و بر بال باد نشینم.و تمام کوچه باغ های خاطرات را با باد , شاد, با یاد تو گذر کنم.

/ 0 نظر / 5 بازدید