یک دنیا دلت گرفته است

چنان سرد

سرد وانجمادی تر از بادهای

شمالی ترین نقطه قلبت

بر من می وزی

که گویی

یک دنیا دلت گرفته است

یک آسمان غصه را با خود بغض کردی

وگلویت را می فشارد

تمام دردهای این روزگار
پویا
/ 0 نظر / 5 بازدید