آرزو

ارزو
صدای بارون دوباره موسیقی متن تنهایی من است
و مهتاب تنها چراغ شبهای تار من
دست نوازش باد تنها دست یاری است به سوی من
اما هنوز به عطر گل سرخ فکر میکنم
به رنگ خورشید به لطافت حریر مهتاب
به یک خواب عمیق روی بالشی از زندگی

آرزو( ياس بهاره )

/ 0 نظر / 5 بازدید