یادگار دوست


ای دل آخر داغــــــــــدار کیـستی؟
هر دمی سوزان به کار کــــیستی؟

دانمت دیریست تـــــــــنها مانده ای
این زمان گویـــــــم که یار کیستی؟

زیر بار غم شکــــــستی خویش را
هان کنون در زیر بار کیــــــستی؟

خوار کردی هر دمــــی را جان ما
پُرسمت خود دون و خوار کیستی؟

گرمی مهری تو بر این سوز جان؟
یا که شمع شـــــــــام تار کیــــستی؟

اشک شوقت هست و صد آب ملال
ای دریـــــغا زار زار کیســــــــتی؟

گویم ایندم با غم جان امـــــــــــــــید
کای غــــــم دل یادگـــار کیســـــتی؟

شاعر   ر.امید

/ 0 نظر / 5 بازدید