ديگران ...

از خيل بندگانت ،
او ، چيز ديگري بود ...
و از خيل کلماتش ،
نغمه ي چشمانش ،
ديگرتر ...
از اين همه ،
انگار ، فقط من ،
چيزي نبودم ...
که من ، ديريست که ديگر ،
تو را ،
بنده نيستم ...

KAWA

/ 0 نظر / 6 بازدید