پائیز آمده

زندگی
رعد و برقی است
نگاهت رعد و برق دیگر
ببین بهار نگاهم
از اینهمه تلاطم طوفان
چه به ستیز آمده
پائیز آمده
***
با یاد تو به خواب شدنی دیگر
چون بویت
گلاب شدنی دیگر
می خواهم
ندیدنت
خراب شدنی دیگر
ببین به پیشوازم غم
چه تند و تیز آمده
پائیز آمده
***
پائیز آمده
آن باده که نخواستمش
بر جام جان من لبریز آمده
سبک بالی نگاهت
چه سنگین شده
می خواهمش که به جست و رست و خیز آمده
انگار رستاخیز آمده
پائیز آمده

جواد شریفیان

/ 0 نظر / 5 بازدید