بی بهانه می نويسم...

بی بهانه می نويسم
تا صدايم
در اوج پاييز
با تو بودن را بهانه کند
کاش می دانستی
که گردشم
در دايره دوار زندگی
بی معنا نيست
کاش باور می کردی
که ذهنم
از تلالو آفتاب رنگ گرفته
نه
از حضور
سرد و بی رنگ تو...

شبنم سادات کشفی

/ 0 نظر / 5 بازدید