دلتنگی ...

کی میرسی تا سلامت دهم ای خوب ترین اتفاق ناممکن ؟

 این روز ها بی هیچ انتطاری شب ها را صبح و روز ها را سپری میکنم

اما دلم فقط در همان شب که اخرین دیدار بود جا مانده است

باید  آن چهره تلخ و اخم با ترس و نفرت ات را بیاد اورم تا دوباره عاشقت نشوم

باید یاد آن قسم شوم باشم تا باز یادت نیفتم .....

/ 0 نظر / 68 بازدید