خسته نباشی دلکم

خسته نباشی دلکم                   چه صبری داری دلکم
آدما روت لگد کنن                              قضاوت غلط کنن
خورشید ازت رو بگیره                    بارون رو چترت بمیره
خسته نباشی دلکم                   چه صبری داری دلکم
همه تو رو جا بذارن                            تنهای تنها بذارن
داد بزنی کمک می خوام        من یار بی کلک می خوام
خسته نباشی دلکم                    چه صبری داری دلکم
قدر تو رو نمی دونن                 حتی تو رو بد می خونن
کاری ندارن به چشات                    به قطره قطره نگات
خسته نباشی دلکم                   چه صبری داری دلکم
صدا ازت در نمیاد                    هیچ کی دلت نمی خواد
این جوری که کم میاری                  فقط برام غم میاری
خسته نباشی دلکم                   چه صبری داری دلکم
بسه بشو مثل همه                  هی بدی کن بگو کمه
آخه مگه حق نداری                        چرا باید خون بباری

                     رزا افروزیان ( صدفی)

/ 0 نظر / 5 بازدید