دل سياه تو

می دونی به يادتم
می برم هرچی زيادمه
می بينم قلب شکسته مو
که نشست به ياد تو
هيچی نصيبش نشد
جز يه عمر حسرت خوردن
کاش می شد بيای و ببينی
که چه کرده دل سياه تو

ناصر زاره زهی

/ 0 نظر / 5 بازدید