آبی

لحظه ي خوب
 لحظه ي ناب
 لحظه ي آبي صبح اسفند
 لحظه ي ابرهاي شناور
لحظه اي روشن و ژرف و جاري
حاصل معني جمله ي آب
لحظه اي كه در آن خنده هايت
 جذبه را تا صنوبر رسانيد
لحظه ي آبي باغ بيدار
لحظه ي روشن و نغز ديدار

شاعر شفیعی کد کنی

/ 0 نظر / 6 بازدید