بنال ای نی

بنال ای نی که یار با وفا رفت
نمی دانم چرا رفت و کجا رفت
بنال ای نی که روزم بی فروغ است
هوای دل شبیه چشم خون است
بنال ای نی که گریه در گلو ماند
بگو از دل که او هم بی صدا ماند
بنال ای نی که سوزت پر گداز است
بگو با یار من قلبم چه حال است
بنال ای نی بجای من تو امشب
که در من نای نالیدن نمانده است
بنال ای نی بگو از پای خسته
بگو از قلبی که بی او شکسته
بنال ای نی، بیا با هم بنالیم
که هر دو آشنای درد و آهیم

الهام ایمانی

/ 0 نظر / 6 بازدید