منم فقط تو رو دارم

اگه همه خدا دارن
ذره ای از فردا دارن
اگه همه بهشت دارن
منم فقط تو رو دارم
اگه همه تو لحظه ها
تو لحظه های آشنا
فرشته ای سپید دارن
منم فقط تو رو دارم
اگه همه بهار دارن
صدای ناز یار دارن
اگه همه عشقو دارن
منم فقط تو رو دارم
اگه همه با ادعا
با حصرتی بی انتها
ثروتی از دنیا دارن
منم فقط تو رو دارم
اگه تو این شبای سرد
همه یه سرپناه دارن
این و بدون بهار من
منم فقط تو رو دارم
اگه تو این بیشه خشک
تو این خیابونای سرد
گنجشکم همسفر داره
منم فقط تو رو دارم
راستی یه وقت فکر نکنی
می تونی تنهام بذاری
یه وقت منو ترک نکنی
آخه فقط تو رو دارم
پشت و پناه من تویی
عشقو بهار من تویی
نور دوتا چشام تویی
بدون فقط تو رو دارم

حمید رضا ( پادشاه)

/ 0 نظر / 7 بازدید