دو کودک و یک پروانه

کوچکند و بازیگوش
شاید به یادشان نماند
حتی
نقش بال پروانه
***
به دستانشان دفتری
پیش روی چشم
نه آسمان و ستاره
انتظار دیدن پروانه ای مگر
که عرض افق را با بالش
اندازه می زند
***
کوچکند و بازیگوش
پروانه کوچک را
به غایت عشق
به مسلخ می برند
***
کوچکند و بازیگوش
پروانه نیز
هم به خواب بازیگوشی نشسته
لابه لای دفترشان
تا ورق بخورد

جواد شریفیان

/ 0 نظر / 5 بازدید