حاج میرزا حبیب خراسانی

گوهر خود را هویدا کن ، کمال این است و بس

خویش را در خویش پیدا کن ،  کمال این است و بس

سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد

دیده را زین سرما بینا کن ، کمال این است و بس

همنشینی با خد ا  خواهی اگر در عرش رب

 در درون اهل دل جا کن ، کمال این است و بس     حاج میرزا حبیب خراسانی 

/ 0 نظر / 5 بازدید