بايد بروم جای ماندن نيست دلتنگم و آشفته

ghayegh

دست و پاييم بر بند بستند
می گويند چشمانت را هم ببند
و دل سنگ باش و سنگ دل
عشق دروغ است ...

به زودی می روم

بار سفر بسته ام

کلبه ام را ترک می کنم 

و با قایقی راهی میشوم

شاید جایی که فقط من باشم او

 

...................................................................

 

چه زود وقت رفتن شده 02.gif 12.gif به یک سالگی نرسید تا برای وبلاگم تولد بگیرم

04.gif این کلبه درویشی رو تنها نزارید باشد که شاید روزی باز گردم

17.gif 

 
  I        . -.- .       !

  L     ",     ,"     U
  I        . -.- .       !
      O     " . "    O
    L     ",     ,"     U
          V   E   Y
      O     " . "    O
         V   E   Y

  

برای خواندن اشعار به قسمت آرشیو مراجعه شود

/ 0 نظر / 5 بازدید