آسمان آبی

سحرگاه
نه استوار
نه پا برجا
نیم چاشت را آسیمه سر می بلعیم
در بن بست های قدیمی تن می فرساییم
روز را در اعماقِ آبی هایش می میرانیم.


و ماه است و ستاره گان
رخسارِ شب را رسوا شده
در میانِ مرواریدها که
به ما می گوید:
آسمان
باری
آبی ست
آسمان همیشه
آبی ست.

85.24.3


شاعر نازلی

/ 0 نظر / 5 بازدید