پرواز

پرواز
..
از سنگ پاره های سياه
که بر صفحه های سفيد رنگ گرفتند
..
از من ...از همين اول راه ...
از من ...از همين سکوت
تا پرواز

آرزوها ما را بردند
قاف ...تا قاف
...
ببين

پرواز آنچنان هم سخت نبود
هنوز باور نکرده ایی میدانم
...

وقتی که روحم
تن خفته ام را میبوسید .
...
به تو گفتم
تو آخر شاهد بودی
...
از قاف تا قاف ...پی تو آمده بودیم
.
وقتی که جز تو
هیچ چیز برای خواستن ، خواستنی نبود

ساره احمدی  س.سکوت

/ 0 نظر / 5 بازدید