ماهی

ماهی

ماهی کوچک سرخی را می شناسم،
که هر سال سیزده روز را در بستری از هفت سین زندگی می کند.
ماهی کوچک سرخی،
که هر روز چشم هایش را در حبابی شیشه ای می گشاید

http://www.kosoof.com/archive/260.php

عکس ماهی

البته به علت صید بیش از حد ماهی قرمز عکس ماهی قرمز موجود نمی باشد  03.gif04.gif

/ 0 نظر / 5 بازدید