شاعر دلباخته
ی شه بگی چی کار کنم وقتی دلم هواییه؟

وقتی که گریه می کنم وقتی پیشم جات خالیه

درداگه یک دونه باشه به خدا غصه ام نمی یاد

دلم که گریه می کنه غیرتو هیچی نمی خواد

بغض که گلوم و می گیره نمی دونم چی کار کنم

تازه می فهمم تنهام وبایدیاعکست تاکنم

توکه خودت خوب می دونی چقدردلم دوستت داره

یه دونه عکس از تو چیه که اشکم ودرمی یاره

داداش نازنین من تک گل سرزمین من

یادت نره یک نفراینجاتنهایی منتظره

فقط به خاطر خودت ازهمه دنیامی گذره

دلش چه ساده می شکنه هیچ جوری دم نمی زنه

هزارتا سد رو می شکنه تا به تووخنده تو سربزنه

/ 0 نظر / 5 بازدید