ديوانگی

کمی با من مدارا کن
یه کم دیوانه ام امشب
نترس از من
بیا با من
که داروئی ز شعر و موسیقی خوردم
کمی آرامم و راحت به ظاهر
و لیکن در درون آشفته ام امشب
مپرس هرگز ز سر و راز این دیوانگی از من
که خود دیوانه ام از دست این دیوانگی امشب ...
پیمان بهتاش
/ 0 نظر / 5 بازدید