داریم فقط زندگی میکنیم !

چقدر سخت داریم زندگی میکنیم !

سختی فقط به داشتن مشکلات نیست ، نداشتن شغل مناسب و حقوق عالی نیست

نداشتن شریک زندگی یک دلخوشی یا شایدم به سلامتی جسمانی و روحی  !

هر روز و که زندگی میکنیم با توجه به اتفاق های دوروبرمون اینکه میفهمی همه یک مشکلی دارن  که به اتفاق های خوب برای زندگیشون نیازمندن ! 

اما همه اینا فقط یک پیش مقدمه برای از دست دادن  امید .

میدونید آدما وقتی میمیرن که امیدی به این زندگی ندارن دل شکسته ان !

امید و باور مهم ترین محرک زندگی کردن هستن

اینو وقتی کشف کردم که  3 سالم بود

با چشم های خودم شکست یک پدر و دیدم

دل غم زده یک مادر و دیدم

وقتی فهمیدم که تنهایی یک دختر عاشق دیدم که عاشقی براش به قیمت از دست دادن امیدش بود

وقتی فهمیدم که  گره های زندگی مدام به جای باز شدن به هم کور تر میشن !

خدایا کمک کن امید های آدم هات باور هاشون از دست نره .

/ 0 نظر / 63 بازدید