کی تو خواهی آمد

 نمی دانم ....

این چندمین صبح بی تو تنها نشستن است ؟

این چندمین تابستان یخ زده....

چندمین صبح بی ناشتا است که می گذرد ؟

چندمین خیال وهم گونه برای دوست داشتن

مهر ورزیدن......

این چندمین سروده از سردخانه های احساس است ؟

کی تو خواهی آمد؟

شاعر حامد

/ 0 نظر / 8 بازدید