همسايه خورشيد

ذهن معماپاپيچ دستان قلم بود
آبی فرو ريخت بر گونه درد
با اهل کوچه بايد بگويم :
امشب هوای کوچه ها ابريست -ابريست
فصل ترنم در باغ رقصيد
مردی دويد از کوی غربت
گم می شود با هر صدايی
پای وصالش سنگ ميزد
برگرد ای همسايه ی خورشيد کجايی ؟

زهرا طهماسبی (پریشان)بلدا چی

/ 0 نظر / 5 بازدید