پر از آشوب و غوغایی

قفس سازان ز آزادی نویسند
غم افزایانم از شادی نویسند
عجب باشد فریب کار دنیا
بر اندازان ز آبادی نویسند

چه غم آلوده دنیایی تو دنیا
پر از آشوب و غوغایی تو دنیا
که ات اینگونه حزن آلوده ات کرد
که پر اشکی و دریایی تو دنیا

عاکف-م

/ 0 نظر / 5 بازدید