دخالت ممنوع !

من اینجا هر مطلبی رو کپی خواهم کرد

هر شعری را کپی خواهم کرد

هر نوشته را کپی خواهم کرد

حتی اگر اسم نویسنده , شاعر اش را ننویسم

صرفا چون احساس من است  یا مثل خاطرات من است

پس اگر از کپی کردن مطالبت ناراحتی ننویس و انها در یادت نگه دار !

و تو حق نداری در احساسات من قدم بگذاری و در ثبتش در وبلاگم دخالت کنی

خاطرات و احساسات  نوشته شده تنها واژه های قابل اشتراک هستند

که تمام ما انسان ها ان را تجربه کرده ایم

اگر خاطره نوسته شده ماشبه رو دیدم که هم خاطره ما بود

نمی شود از ان گذشت و ثبتش نکرد چون صرفا توسط تو نوشته شده است

کمی نه خیلی بی انصافیست !!!

نوشتن از احساسات و درک نکردن احساسات

 

/ 0 نظر / 59 بازدید